Jak zamówić usługę ISTS sp.z o.o.?

W celu zamówienia usługi ISTS sp. z o.o. należy:

Dokumenty potrzebne do przygotowania umowy

Przygotuj niezbędne dane osobowe:

  • imię i nazwisko, 
  • PESEL,
  • serię i numer dowodu osobistego (lub inny dokument tożsamości), 
  • adres instalacji, 
  • datę zakończenia umów terminowych u obecnego operatora, 
  • numer telefonu kontaktowego (najlepiej komórkowy),
  • adres e-mail z którego korzystasz.
 
Po pozytywnym zweryfikowaniu możliwości podłączenia usług pod podanym adresem, przygotujemy dla Ciebie Umowę.
 
Przeniesienie numeru do ISTS sp.z o.o.
Podpisując umowę z ISTS, możesz przenieść do naszej sieci swój numer telefonu stacjonarnego, wykorzystywany u innego operatora. Złóż w ISTS wraz z umową pisemny wniosek o sprawdzenie warunków technicznych umożliwiających instalację linii i zachowania dotychczasowego numeru oraz oświadczenie o zamiarze rozwiązania umowy z zachowaniem przydzielonego numeru z dotychczasowym operatorem. My załatwimy za Ciebie wszelkie formalności związane z wypowiedzeniem usługi u obecnego operatora z zachowaniem numeru.

Sprawdź dostępność usług w Twoim domu