Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2018/1971 z dnia 18grudnia 2018r

Szanowni Państwo,

W dniu 15 maja 2019 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady UE 2018/1971 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiające Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz Agencję Wsparcia BEREC (Urząd BEREC), zmieniające rozporządzenie (UE) 2015/2120 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1211/2009.

 

http://www.ists.pl/i/fmfiles/regulaminy/rozporzadzenie-parlamentu-europejskiego-z-11grudnia-2018r.pdf

Sprawdź dostępność usług w Twoim domu