ISTS - Polski Kapitał

Znak „Polski Kapitał” podkreśla lokalność usługi lub produktu, oraz jest łatwym do odczytania symbolem przez konsumenta w obecnym pędzącym świecie.

Wybierając usługi ISTS sp.z o.o.  tworzą Państwo miejsce pracy w Polsce, co w rezultacie przekłada się na komfort pracy oraz siłę nabywczą naszej gospodarki.

Zarząd ISTS sp.z o.o.

Sprawdź dostępność usług w Twoim domu